Søk

Prisliste for aktiviteter for Valdresstrykerne pr 1.7.2017.
 
Priser pr halvår. 
 
Medlemsavgift
Orkester 1 : 300,-
Orkester 2 : 400,-
Orkester 3 : 400,-
Søskenmoderasjon 50,- fra deltaker nr to.
Veslefrikk er i regi av kulturskolene.
 
Instrumentleie pr halvår (se betingelser link til disse).
Medlemmer og aktive deltakere i Veslefrikk (første år)  250,-
Ikke-medlemmer og de som ikke deltar i Veslefrikk  450,-
 
Deltakeravgift på seminar eller aktiviteter
Dersom det åpnes for at ikke-meldemmer deltar beregnes det dobbelt pris.
 
Normalt ingen refusjon ved utmelding i semesteret.
Til topps!