Søk

Vi spiller på lokalkappleiken på lørdag 12.mai. Fremmøte for ork 1 og 2 blir 09.30. De fremfører Ringlender og Hopsa og opptrer tidlig i programmet.

Arrangementet er på Vestre Slidre kulturhus.

Valdres folekmusikklag skriv "Vestre Slidre folkemusikk- og danselag er arrangør av årets Valdreskappleik. Valdreskappleiken er lokalkappleik og runddansstemne for Valdres. Kappleiken går på omgang i lokallaga i Valdres, og blir arrangert om våren. Kappleiken går føre seg på dagtid, med finalekonsert og fest på kvelden. Jørn-Hilmestemnet inviterar til konsert med Sudan Dudan kl 18.00."

For mer om kappleiken se http://www.valdresfolkemusikklag.no/valdreskappleiken-og-konsert-med-sudan-dudan-paa-slidre.6009145-177663.html

Til topps!