Søk

Styret har i 2011 bestått av

Guri Svennæs – leder, Grete Jorun Engen – kasserer, Olaug Okshovd – styremedlem, Kari Vassdal – styremedlem med ansvar for materialforvaltning, Liv Marit Enoksen – styremedlem, Johannes Asheim – styremedlem valgt av ungdommene. Vararep har vært Elisabet Bråten som har vært dratt aktivt inn. Vi har hatt to styremøter og mye har vært gjort via SMS og e-post.

Vi har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal. Valdresstrykerne har fra høsten hatt to orkester; Valdresstrykerne for de som har vært med fra 3 år og mer, og Aspirantorkesteret. I tillegg har vi Veslefrikk som er samspillgruppe for nybegynnerne i høst, men som ikke er betalende medlemmer i Valdresstrykerne. I tillegg er det 3 kvartetter og 1 voksenensemble.

Instruktører har vært Eivind Dølerud med hovedansvar for Valdresstrykerne og Susanne Engelmann med hovedansvar for aspirantorkesteret. Ellers samarbeider de godt og har fra i høst hatt Veslefrikk sammen.

Arrangement:

13. jan arrangerte vi nyttårskonserten for Nord-Aurdal Musikkforum. 10 grupper /korps/ orkester var med, og 3 av disse var våre orkestre.

29. april -1. mai var mange på seminar på Granavolden. Dette var ei fantastisk helg i flotte omgivelser, der vi fikk øvd bra og mye til storkonserten

5. mai var det kulturskolen som hadde konsert. Aspirantene var med på forestillingen ”Det blå egget” som var et samarbeidsprosjekt med teatergruppa og kunstskolen, der aspirantene spilte kinesisk musikk til stykket.

14. mai var årets store konsert. Sparebankstiftelsen DnBNOR finansierte i tillegg til instrumentkjøp, en konsert for å markere gavene til instrumentkjøp. Vi samarbeida med Valdres Sommersymfoni rundt dette, men mye av arbeidet lå på oss . Dette ble en fantastisk kveld med fullt Kulturhus på Fagernes og med Eldbjørg og Ragnhild Hemsing, Gunilla Süssmann, Stian Alexander Olsen, Odd Arne Erlandsen og Bjørn Magne Nyhagen som innleide solister. Mange av våre musikere stod også fram som flotte solister; Silje Tronrud, Sindre Tronrud, Tale Størdal og Henrik Lome. Musikalsk og arrangementsmessig en knall-suksess!

22. juni – 2. juli var det igjen Sommersymfoni. Vi bidro med dugnadsarbeid og mange av ungene/ungdommene deltok på kurset. I NBSO (Norsk Barnesymfoniorkester) var Mari Daleng Okshovd, Ingrid og Sigurd Fosheim, Tale Størdal og Sindre Tronrud med. Dugnadsarbeidet gikk veldig bra, med mange erfarne foreldre som visste hva som måtte gjøres.

3. – 10. juli reiste noen til Tarascon i Frankrike på festival. Erik Gjulem, Mari Follinglo, Elisabeth Rolandsgard, Sandra Aspaas Müller, Henrik Lome og Signe Moen var med av våre aktive i tillegg til noen tidligere medlemmer. Anne Grethe Brekken Langedrag og Kari og Eivind Follinglo var med fra foreldrene og Eivind Dølerud var instruktør.

I 2011 var det Nord-Aurdal sin tur til å arrangere Norsk Kulturskoleråd sitt strykerseminar i Oppland, 23.-25. september. Arrangør var kulturskola i Nord-Aurdal, men Valdresstrykerne ble leid inn til å ordne serveringa gjennom helga. Dette fordi vi ikke kunne være på Valdres Vidaregåande Skule, men brukte NAUS. Middag lørdag kveld var i Kulturhuset med mat fra kantina, men ellers stod vi for alle måltid. Dette er oppgave vi ikke har lyst til å ta på oss igjen, da vi ikke hadde noen god måt for håndtering av mat, men det gir penger i kassa. Dersom Nord-Aurdal skal arrangere dette seminaret igjen, må det være et krav at det blir arrangert på Valdres vidaregåande skule, at kantina der kan benyttes og at kokkelinja el.l står for maten.

20. november var det konsert i Tingnes kirke med Barokke konfekter. Musikalsk var det veldig bra, men her ble det underskudd og få tilhørere. Valdresstykerne og Valdres Musikerbank var utøvere her.

Valdresakademiet hadde oppstart i høst. Det er lørdagsskole med Susanne, Eivind og gjestelærere. Før jul var det to lørdagsskoler; 22. oktober med Odd Arne Erlandsen som gjestelærer og innføring i SmartMusic og 26. november med bratsjist Morten Carlsen som gjestelærer. Susanne styrer dette prosjektet, som nå er uavhengig av Valdresstrykerne, men vi har subsidiert deltakeravgiftene til våre medlemmer. Etter jul har det også vært med andre enn strykere på dette.

3. desember var det kulturskolens julekonsert som foregikk puljevis utover hele lørdagen. På grunn av at de ulike instrumentgruppene er satt opp på ulike tider, var det til tider veldig lite publikum i salen, men ei grei gjennomføring der kvartetter og orkester fikk vist seg fram. Orkester hadde denne gang også samarbeid med både teatergruppa og kunstskolen.

15. desember stilte ei mindre gruppe av strykerne opp på førjulsfesten til Fagernes Skole, etter forespørsel fra skola/FAU.

I tillegg til dette har mindre grupper og solister deltatt på mange ulike arrangement i de ulike kommunene; julaftengudstjenesten i Ulnes og Skrautvål, spilt på kommunestyremøter, opptredener på Sjukeheimer, spilling på kulturprisutdeling, juletrefester, idrettsgalla på Fagernes Hotell med mer.

Annet:

Vi har nå fått registrert oss i Frivillighetsregisteret og har organisasjonsnr som nevnt i overskrifta. Vi kan dermed få grasrotandel ved tipping og oppfordrer alle til å spre dette til alle som tipper!

Vi er medlem i UNOF (De Unges Orkesterforbund). Dette medfører at vi har rimelig forsikring av instrument og lager gjennom dem, vi får momskompensasjon gjennom dem og har gratis TONO-avgift gjennom dette. Fordi vi er medlemmer i UNOF er vi også godkjent som mottaker av gaver som giverne kan få skattefradrag for.

Nettsidene er mer løpende oppdatert med info nå, så følg med der. Her ligger info om frukt-/ vaktliste, noter, lørdagsskole med mer. Men, vi vil gjerne få inn litt mer oppdaterte bilder her. Er det noen som har gode bilder vil vi gjerne få lagt inn dem.

Vi har forandra logoen, men har ikke tatt den ordentlig i bruk ennå.

Som vi skrev om i årsmeldinga i fjor fikk vi 250.000 til å kjøpe instrument for. Vi har kjøpt inn noe; i skrivende stund 1 kontrabass, 4 celli og 1 fiolin. 2 bratsjer, flere fioliner, buer og kasser er bestilt og, men ikke kommet ennå. De som leier disse instrumentene betaler kr 300,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold.

Det har vært et veldig aktivt år og det er moro å se at vi har orkester på mange nivå og mange fine barn, ungdommer og voksne som utgjør et veldig godt miljø. Styret vil få takke alle sammen for godt samarbeid og ståpåvilje gjennom mange oppgaver dette året. Vi har nå en solid økonomi, takket være god dugnadsånd.

Økonomien er god nå; overskudd på 156.443 og egenkapital på hele 319.625. Mye av dette kommer av at vi ikke har kjøpt alle instrumentene vi har fått utbetalt tilskudd til. I tillegg har det vært ekstraordinær mye aktivitet dette året. Både nyttårskonserten, 14.-maikonserten og seminaret i høst er arrangement som alle gikk med gode overskudd og som ikke er årlige. Utifra den solide økonomien vil vi kjøpe instrument for mer enn de 250.000 vi har fått i tilskudd og subsidiere bl.a. lørdagsskole.

Vi vil få rette en stor takk til Eivind og Susanne som gjør så mye for utøverne våre! Deres engasjement og kunnskap har gitt oss mange flotte opplevelser, og vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid.

Styret

 

Til topps!