Søk

Styret har i 2012 bestått av

Guri Svennæs – leder, Grete Jorun Engen – kasserer, Kari Vassdal – styremedlem med ansvar for materialforvaltning, Liv Marit Enoksen – styremedlem og Elisabeth Bråten – styremedlem. Vararep har vært Arne Rolandsgard. Vi har hatt to styremøter og mye blir stadig gjort via SMS og e-post.

Vi har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal. Valdresstrykerne har to orkester; Valdresstrykerne for de som har vært med fra 3 år og mer, og Aspirantorkesteret. I tillegg har vi Veslefrikk som er samspillgruppe for nybegynnerne i høst, men som ikke er betalende medlemmer i Valdresstrykerne. I vårhalvåret var det 3 kvartetter, men det har det ikke vært høsten 2012.

Instruktører har vært Eivind Dølerud med hovedansvar for Valdresstrykerne og Susanne Engelmann med hovedansvar for aspirantorkesteret. Ellers samarbeider de godt og har hatt Veslefrikk sammen. Susanne Engelmann har for tida permisjon, så Eivind har hatt alle tre orkestra siden midten av oktober.

Arrangement:

20. april -22. april var mange på seminar på Granavolden. Dette seminaret er i regi av Hadeland Strykeorkester og er veldig bra, både sosialt og musikalsk. Seminaret ble avslutta med en flott konsert i Grymyr kirke.

Kulturskolen vårkonsert i Nord-Aurdal var torsdag 10. mai. Vi deltok med alle tre orkestra og de to kvartettene vi hadde i Nord-Aurdal.

22. juni – 2. juli var det igjen Sommersymfoni. Vi bidro med dugnadsarbeid og mange av ungene/ungdommene deltok på kurset. I NBSO (Norsk Barnesymfoniorkester) var Ingrid Fuchen Røyne, Sigurd Fosheim, Tale Størdal og Sindre Tronrud med. Dugnadsarbeidet gikk veldig bra med mange erfarne foreldre som visste hva som måtte gjøres. Vi hadde i tillegg dugnadsarbeid i pinsa; 27. mai hadde Oslo Filharmoniske Orkester m/solist Guro Kleven Hagen konsert i Valdreshallen og vi rigga til på forhånd og rydda opp etterpå, samt hadde billettvaktene her.

Også i 2012 var det Nord-Aurdal sin tur til å arrangere Norsk Kulturskoleråd sitt strykeseminar i Oppland, 21.-23. september. Arrangør var kulturskola i Nord-Aurdal. Seminaret ble holdt på Valdres Vidaregåande skule og vi hadde ingen oppgaver utenom det som foreldre selv meldte seg på. På seminaret var repertoaret mye av det samme som vi skulle ha på 10-årsjubileet.

13. oktober inviterte vi tidligere medlemmer og våre venner i Hadeland Strykeorkester til feiring av vårt 10-årsjubileum. Vi hadde øving fredag kveld og lørdag på dagtid. Dette kom også på TV (Østnytt)! På ettermiddagen var vi samla til middag på Quality Hotel & Resort Fagernes- der var vi 115 stk! Etterpå var det konsert i Kulturhuset på Fagernes som var helt fantastisk. 14 tidligere medlemmer var med og spilte, sammen med litt forsterkning fra Hadeland og våre faste voksne som er med og forsterker ved behov. Solister under konserten var Kari Runarsdotter Øye på cello, Ingrid Fuchen Røyne, fiolin, Sigve Lieberg Stieng fra Hadeland, fiolin, Ingrid Wesenberg Eskeland fra Hadeland, kontrabass og Terje A Martinsen på el.gitar.

8.november var det konsert i Volbu for elever på hardingfele, fiolin, bratsj og cello for elever i Øystre og Vestre Slidre.

18. desember var vi med på kulturskolens julekonsert i Slidre. Der var Kari Runarsdotter Øye og Maria Lill Garvik solister.

Valdresakademiet har hatt3 samlinger i vårhalvåret og 2 i høst. Valdresstrykerne støtter dette slik at alle kan bli med. På den andre sida utfører vi dugnadsarbeid på hver samling, som vi tjener penger på.

8. desember var det kulturskolens julekonsert i Nord-Aurdal som foregikk puljevis utover hele lørdagen. På grunn av at de ulike instrumentgruppene er satt opp på ulike tider, var det til tider veldig lite publikum i salen, men ei grei gjennomføring der orkestrene fikk vist seg fram. Orkesteret hadde denne gangen også samarbeid med både teatergruppa og kunstskolen.

 

I tillegg til dette har mindre grupper og solister deltatt på mange ulike arrangement i de ulike kommunene; juleaftengudstjenestene i Ulnes og Skrautvål, spilt på kommunestyremøter, opptredener på Sjukeheimer, spilling på kulturprisutdeling og juletrefester.

Vi har nå fått registrert oss i Frivillighetsregisteret og har organisasjonsnr som nevnt i overskrifta. Vi kan dermed få grasrotandel ved tipping og oppfordrer alle til å spre dette til alle som tipper!

Vi er medlem i UNOF (De Unges Orkesterforbund). Dette medfører at vi har rimelig forsikring av instrument og lager, vi får momskompensasjon og gratis TONO-avgift. Fordi vi er medlemmer i UNOF, er vi også godkjent som mottaker av gaver som giverne kan få skattefradrag for.

Nettsidene våre skal fornyes, slik at de blir lettere å oppdatere. Gudbrand Hegge jobber med saken og dette kommer vi tilbake til.

Vi begynner nå å få en bra instrumentbeholdning; 1 kontrabass, 6 celli, 5 bratsjer og 8 fioliner. De som leier disse instrumentene betaler kr 250,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold. I tillegg er det 4 kvalitetsfioliner som blir lånt ut fra Gjensidige.

Til tross for underskudd på kr 103 559 er økonomien er god; vi har en egenkapital på vel 216 000.

Vi vil få rette en stor takk til Eivind og Susanne som står på hele tida og gir så mye av seg selv. Vi er glade for å ha slike kapasiteter med på laget!

Styret

Til topps!