Søk

Valdresstrykerne

Styrets sammensetning og aktivitet

Styret har i 2014 bestått av Liv Marit Enoksen – styremedlem, Külle Trei Garvik – styremedlem, Julia Helgesen -kasserer , Ketil Rogn-Hamre – matrialforvalter og Gudbrand Hegge - leder. Det ble ikke valgt vararepresentant for 2014. Revisor er Hege Tronrud. Det har for 2014 vært gjennomført syv styremøter og en del avklaringer pr e-post. Styret har hatt unormal høy aktivitet som følge av mange nye personer i styret og avklaringer rundt oppgaver og planer. Styret ønsker en mer langsiktig planlegging og vil begynne å se på strategi i 2015.

Styret ønsker å fortsette samarbeidet med Hadeland Strykeorkester i forhold til Landstrykerne og styrke aktivitetene for Unge Valdresstrykere og Aspiranter for å beholde motivasjon for å spille.

Medlemmer og dirigenter

Valdresstrykerne har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommune. Det er to orkester, Valdresstrykerne og Aspirantorkesteret. Det er 31 betalende medlemmer ved utgangen av 2014. Veslefrikk er en samspillgruppe for nybegynnere, dette er et kulturskoletilbud.

Dirigenter er Susanne Engelmann for Aspirantorkesteret og Eivind Dølerud for Valdresstrykerne. De har et felles ansvar for Veslefrikk. Susanne Engelmann gikk ut i fødselsperisjon i april 2014 og Eivind Dølerud har håndtert alle orkestrene resten av året.

Fra høstsemesteret ble Unge Valdresstrykere igangsatt. De spilte sammen med Valdresstrykerne frem til pause på høsten men vil bli delt i egen gruppe/orkester i 2014. Dette er avhengig av kostnader for utvidelse som blir drøftet på årsmøtet for 2014. Styret stiller seg bak dirigentene i oppdelingen og ønsker å jobbe for å skaffe finansiering av orkestrene.

Organisasjonstilhørighet og frivillighetsregisteret

Vi er medlem i UNOF (De Unges Orkesterforbund) som gir rimelig forsikring av instrument og lager, kompensasjon for merverdiavgift og ingen TONO-avgift. Medlemmer i UNOF er også godkjent som mottaker av gaver som giverne kan få skattefradrag for.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og fikk 755,50 fra grasrotandel. Beløpet er svakt økende og vi oppfordrer alle til å påvirke tippere til å gi sin andel til oss.

Instrumenter

Instrumentene vi nå eier er; 1 kontrabass, 5 celli, 6 bratsjer og 13 fioliner. De som leier disse instrumentene betaler kr 250,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold og forbruksmatriell. I tillegg disponerer vi 4 kvalitetsfioliner som blir lånt ut fra Gjensidige, der 3 av dem nå er utleide.

Økonomi og betraktning av utvikling

Drift ga for 2014 et overskudd på 27 443,- som gir en egenkapital på 243 000. Årsaken til økonomisk godt resultat er velvillighet spesielt fra Nord-Aurdal kommune i forhold til kostnader for dirigent. Aktivitetsnivået er planlagt høyere for 2015 og utvidelse av undervisning vil gi vesentlig høyere kostnader. Det er forventet en nedgang i egenkapital på sikt og styret må jobbe med å finne flere inntektsmuligheter.

Informasjon til deltakere og foresatte

Nettsidene blir brukt for å legge ut informasjon til dere. Bruk nettsidene og gi tilbakemeldinger. Det er også en abonnementsordning med mulighet for nyhetsbrev som sendes ut ved behov. Vi ber alle om å oppdatere sine e-post adresser.

Etablering av Landstrykerne

Landstrykerne er samarbeidsprosjekt for strykere i ungdomsskolen og oppover. Hensikten er musikalsk utvikling gjennom læringsfelleskap med jevnaldrende fra Oppland under musikalsk ledelse av Ingrid Marie Haverstad, Eivind Dølerud og Susanne Engelmann.

Initiativet er fra kulturskolene i Valdres som en videreføring av Valdresakademiet med første samling på Spåtind. Hadeland strykeorkester videreførte dette på Granavollen og Valdresstrykerne har deltatt i gjennomføringen av seminarene med ett seminar på Brennabu. Aktivitetene finansieres med egne midler og egenandel fra deltakerne. Vi sponset våre deltakere i 2014.

 

Aktiviteter i 2014.

Følgende er en oppsummering av aktiviteter Valdresstrykerne har deltatt på gjennom året.

Spåtind 15.-16. februar

Helgen 15-16. februar samlet 20 ivrige og talentfulle ungdommer fra hele Oppland seg på Spåtind Sport Hotel i Nordre Land. Det var duket for strykeorkesterseminar støttet av talentutviklingsprogrammet "Valdresakademiet" som de seks kulturskolene i Valdres står bak.

Syv av deltakerne var fra Valdres. Ungdommene spilte både original musikk for strykeorkester og filmmusikk arrangert for denne besetningen. Vegard Nilssen fra Gjøvik dirigerte orkesteret mens Susanne Engelmann fra Vestre Slidre var instruktør og arrangør. Det vellykkete arrangementet ble avsluttet med en hotellkonsert for familie og venner søndag ettermiddag.

2014 spaatind

Hemsingfestivalen 22. februar

Valdresstrykerne, aspirantorkesteret og Veslefrikk gjennomførte en fin konsert sammen med Ragnhild og Eldbjørg Hemsing. Alle strykerne startet med fellesnummer Fader Jakob før Valdresstrykerne spilte flere stykker sammen med Eldbjørg og Ragnhild Hemsing. Veslefrikk sang og spilte før Aspirantorkesteret fremførte Cowboy polka. Valdresstrykerne og Aspirantorkesteret fremførte tre stykker sammen til slutt. Takk til alle strykere, Susanne og Eivind for flott konsert!

En stor takk til Ragnhild og Eldbjørg Hemsing for at vi fikk delta på Hemsingfestivalen!

HemsingFestival2014 VS

Babels tårn 4.-5. april

Aspirantene og Valdresstrykerne deltok i Babels Tårn med forestillinger 4. og 5. april 2014.

Babels tårn ble arrangert av kulturskolene i Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal. Valdresstrykerne deltok aktivt i flere scener og som hus-orkester under hele forestillingen. Forestillingen var nyskapende og på tvers av alle tilbudene/fagene i kulturskolene.

Babels tårn krevde mye av deltakere og instruktører og det var mange øvinger for å gjennomføre dette.

Babels taarn vaar 2014

Granavollen 2.-4. mai

Hadeland strykeorkester og Hadeland kulturskole inviterte strykere fra kulturskoler og strykeorkestre til seminar med avslutningskonsert i Grymyr kirke 2. - 4. mai. Seminaret arrangeres på Granavollen/Sanne skole i Gran kommune.

Det gode samarbeidet med Hadeland strykeorkester er videreutviklet i regi av ”Landstrykerne” gjennom 2014. Seminaret på Granavollen er bra. Stedet er godt tilrettelagt for leik og andre aktiviteter i tillegg til strykeseminaret.

20140502 174904

(søsterkirkene på Granavollen)

Vårkonsert i Olbergsalen i Slidre 4. juni

Valdresstrykerne inviterte til vårkonsert for spillende og foresatte i Olbergsalen i Slidre den 4. juni. Etter konserten ble det grilling og sosialt samvær. Hensikten med vårkonserten i Olbergssalen var å styrke det sosiale miljøet i orkesteret og mellom foreldrene.

Familiekonsert på sommersymfonien 21. juni

Lørdag 21. juni ble det gjennomført konsert hvor Valdresstrykerne spilte med Guro Kleven Hagen og Stian Aleksander Olsen som solister.

Stykkene som ble fremført var Cinema Paradiso (Ennio Morricone) med solist Stian Aleksander Olsen på klaver. Deretter ble Fiolinkonsert i f-moll (Antonio Vivaldi), 2.sats Largo (Vinteren fra de fire årstider) fremført med Guro Kleven Hagen som solist på fiolin.

En stor takk til Guro Kleven Hagen og Stian Aleksander Olsen for at vi fikk spille med dere! Ønsker også å rette en takk til Sommersymfonien for muligheten til å delta på konserten.

20140621 VS med Guro Kleven Hagen

Valdresstrykerne T-skjorter

Valdresstrykerne fikk laget T-skjorter med hvit logo på svart bakgrunn.
Disse ble delt ut på dugnaden til sommersymfonien.

Dugnad sommersymfonien 18.-30. juni

21.-29. juni ble sommersymfoni gjennomført. Vi gjennomførte dugnad i peridoen 18.-30. juni. Mange av medlemmene i orkestrene deltok både på sommersymfonien og på dugnadene. Arbeidet gikk bra, og mange har god kjennskap til oppgavene som skal gjennomføres.

Takk til alle for innsatsen.

Kurs med Lars Storck 17. september

Nord-Aurdal kommune arrangerte et vellykket og inspirerende kurs med Lars Storck. Fokus var rytme, og deltakerne i orkestrene var meget fornøyd med arrangementet. Elevene fikk oppleve å bruke seg selv som instrument. Viktig påfyll i rytmeopplevelse i forhold til musikken!

Takk til Nord-Aurdal kommune for arrangementet, dette ønsker vi mer av!

Strykerseminar 19-21 september på Leira videregående skole

Fylket arrangerer årlig et strykeseminar og dette ble gjennomført på Leira i 2014. Mange av deltakerne i Valdresstrykerne og Aspirantorkesteret deltar på dette . Øvingene frem til seminaret er tilpasset orkesterinndeling og repertoar som skal brukes.

Landstrykerne på Spåtind 24-26. oktober

Seminaret er en fortsettelse av samarbeidet fra våren 2014. Musikalsk ledelse ved Ingrid Marie Haverstad. Seminaret ble arrangert og gjennomført av Hadeland Strykeorkester. Hoveddelen av deltakerne i Landstrykerne kommer fra Valdres. Repertoar for seminaret var forberedelse til konsert på Brennabu.

IYSO 2014 -15th Intenational Youth Symphony Orchestra Bremen 24. oktober-03. november

Ungdommer fra 15 forskjellige land øvde sammen i symfoniorkester i ti dager. Fra Norge og Oppland deltok seks unge musikere, tre av disse fra Valdresstrykere. Ingrid Fuchen Røyne, Maria Lill Garvik og Sindre Tronrud. Familier i Bremen åpnet sine hjem og gjestet våre unge musikere. Middag og dans på båt på elva Weser, bowling var av kveldsaktivitetene som ble organisert.

Repertoar: Schostakowisch Symfoni nr.10, William Waltons konsert for bratsj og orkester samt Cantus Arcticus av Rautavaara. Ti dager med seks timers øvelse hver dag. Samlingen ble avsluttet med to konserter hvorav den siste var i Bremen sin flotte konsertsal "Die Glocke".

Deltagere fra Oppland 2014

Landstrykerne på Brennabu 14-16. november

Årets siste samling for Landstrykerne ble gjennomført på Brennabu under musikalsk ledelse av Eivind Dølerud.

Musikk av blant annet Respighi, Vivaldi, Corelli, Coldplay og Folkemusikk fra Gudbrandsdalen, Hadeland og Valdres.

Seminaret ble avsluttet med konsert i Låvin på Brennabu.

20141116 155535 konsert brennabu landstrykerne 2 4w

”Kolowa" adventskonsert i Nord-Aurdal kulturskole 29. november

Årets aktiviteter ble avsluttet med konsert i regi av Nord-Aurdal kulturskole i Kulturhuset på Fagernes. Valdresstrykerne fremførte Viva la Vida med Erik Gjulem som solist., Vals fra Valdres, Vise for Gærne Jinter og Nøtteliten (komp).
Gubba Noah/Bjørnen sover/Attekattenoah ble fremført som fellesnummer med alle medvirkende!

Repertoar Valdresstrykerne 2014

Følgende er en opplisting av repertoar som er spilt i 2014.

Aspirantorkesteret

Cowboy Polka

Secret Agent 440 / Carrie Lane Gruselle

Pirates of the Carribien / Klaus Badelt

Tarantella arr: Jon Gjesdal

Halling etter Degerfors

Martins Polka

Reinlender fra Värmland / Trad

She`ll be coming roand the mountain

Vårkanon av Purcell

Calush Dance / Trad fra Romania arr: Degerfors

Suzuki Allegro Arr: Dølerud

Vals i Valdres / Jon Gjesdal

Julekveldsvisa / Arnljot Høiland Arr: Dølerud

Unge Valdresstrykere

Zoosters Breakout fra Madagascar

Les Miserable Alain Boublil Arr: Larry Moore

Tarantella arr: Jon Gjesdal

Halling etter Degerfors

The Fox av / Ylvisåker

La Réjouissance / G.F Händel

Devils Dream / Trad

Barocca / Shirl Jae Atwell

Reinlender fra Lakselv / Trad etter Susanne Lundeng

Green Onions / Blues Brothers

Eine Kleine Nachtmusic arr. / W.A Mozart

Game of Thrones / Ramin Djavadi

Vals i Valdres / Jon Gjesdal

Julekveldsvisa / Arnljot Høiland Arr: Dølerud

Vise for Gærne Jinter / Egil Monn Iversen Arr: Helge Hansen

Valdresstrykerne

Pink Panther/ Mancini Arr: Caponegro

Love Story / Francis Lai

Zoosters Breakout fra Madagascar

Les Miserable Alain Boublil Arr: Larry Moore

Tarantella arr: Jon Gjesdal

Tango Namahs / Dølerud

Schindlers Liste

Anthice Danze ed Arie / O. Respighi

Frolicsome Finale fra Simple Symphony / B. Britten

Leketøysymfonien/ J.Haydn

Viva la Vida/ Coldplay

Canon / Pachelbel

Game of Thrones / Ramin Djavadi

Brandbu Francaise / Trad arr Dølerud

Brudemarsj fra Gudbrandsdalen / Trad.:Arr Dølerud

Halling etter Embrik Beitohaugen / Trad arr: Dølerud

Sinfonia in D-Dur RV 121 / Vivaldi

Concerto Gross op. 6 no.4 / A Corelli

Red Rithmico / Kirt Mosier

 

En stor takk til Eivind Dølerud og Susanne Engelmann som står på og gir oss muligheten til å ha et strykemiljø.

Styret.

2014 valdresstrykerne 3 4w

Vedlegg:
FilBeskrivelseStørrelse
Last ned denne filen (Årsmelding for 2014.pdf)Årsmelding for 2014 4295 kB
Last ned denne filen (Referat_aarsmote_2014.pdf)Referat fra årsmøtet for 2014 134 kB
Last ned denne filen (Valdresstrykerne_regnskap_2014_budsjett_2015.pdf)Regnskap 2014 og budsjett for 2015 38 kB
Til topps!