Søk

 Operataket juni 2015

Styrets sammensetning og aktivitet

Styret har i 2015 bestått av Kari Skrautvol – styremedlem, Hanne Winnem – styremedlem, Külle Trei Garvik – styremedlem, Julia Helgesen -kasserer , Ketil Rogn-Hamre – materialforvalter og Gudbrand Hegge - leder. Vararepresentanter er Erik Gjulem, Maria Lill Garvik og Sigrid Andrine Garvik. Revisor er Hege Tronrud. Valgkomiteen har bestått av Liv Marit Enoksen og Külle Garvik. Det er gjennomført seks styremøter i 2015.

Medlemmer og dirigenter

Valdresstrykerne har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommune.

Fra høsten ble gruppene navngitt Valdresstrykerne 1, 2 & 3 slik at alle har tilhørighet til navnet. Navnene tilsvarer orkesterinndeling som benyttes på seminarer. I tillegg er Veslefrikk en samspillgruppe for nybegynnere i regi av kulturskolene.

Det er 31 betalende medlemmer ved utgangen av 2015 som er det samme som for 2014.

Dirigenter er Susanne Engelmann for Valdresstrykerne 1 og Eivind Dølerud for Valdresstrykerne 2 og 3. De har et felles ansvar for Veslefrikk.

Organisasjonstilhørighet og frivillighetsregisteret

UNOF (De Unges Orkesterforbund) gir oss fordeler med rimelig forsikring av instrument og lager, kompensasjon for merverdiavgift og ingen TONO-avgift. Medlemmer i UNOF er også godkjent som mottaker av gaver som giverne kan få skattefradrag for.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og fikk 1 003,00 fra grasrotandel. Vi oppfordrer alle til å påvirke tippere til å gi sin andel til oss.

Instrumenter

UNOF tildelte oss i 2015 to fioliner, en 1/32-fiolin og en 1/8-fiolin. Vi har ikke hatt så små fioliner tidligere og disse vil bli benyttet av Eivind i undervisning i musikkbarnehage som inspirasjon for å begynne med musikk.

Instrumentene vi nå eier er; en kontrabass, fem celli, seks bratsjer og 15 fioliner. De som leier disse instrumentene betaler kr 250,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold og forbruksmateriell. Vi disponerer også fire kvalitetsfioliner utlånt av Gjensidige, alle disse er utleid.

Det er nødvendig med flere celli og fioliner med tilleggsutstyr som kasser/trekk/buer.

Økonomi og betraktning av utvikling

Drift ga for 2015 et underskudd på 47 068,- mot budsjettert underskudd på 79 000,-. Ved utgangen av 2015 var egenkapital på 217 000 og gjeld på 22 000 (utestående undervisning).

Sosiale utgifter ble høyere en budsjett som følge av god oppslutning på opera turen. Ved tilsvarende sosiale arrangementer bør finansieringsmodell vurderes. Utgifter til seminar er lavere som konsekvens av færre seminar enn tenkt i starten av 2015.

Kostnadene er økt for undervisning i forhold til økt uttak av timer fra kulturskolene. Vi kommer til å vurdere dette videre i 2016 i samarbeid med dirigenter. Styret mener nåværende tilbud er riktig i forhold til antall timer med øving hver uke.

Økonomisk utvikling er negativ. Tiltak for å imøtekomme dette er flere, eksempelvis delta i dugnader som for rakfiskfestivalen, høyere egenandel ved aktiviteter og sponsorinntekter. Vi ser ikke på en lavere aktivitet som alternativ.

Informasjon til deltakere og foresatte

valdresstrykerne.no har abonnement for nyhetsbrev og informasjon legges ut på sidene. Vi ber alle om å oppdatere sine e-post adresser.

Landstrykerne

Fra Kari Skrautvol: ”Vi i Landstrykerne har hatt mange fine seminar sammen. Vi har vært på Spåtind, vi var med på Granavolden og mange av oss hadde en minnerik tur til Italia! Etter sommerferien var vi på Gran og Brennabu. Jeg synes det har vært mange bra strykeseminar, ikke for mange og ikke for få heller. Strykemiljøet et godt og håper på fortsettelse med Landstrykerne. Har hørt med mange i fra orkesteret og de er fornøyde med Landstrykerne.”

2

Landstrykerne er samarbeidsprosjekt for strykere i ungdomsskolen og oppover. Hensikten er musikalsk utvikling gjennom læringsfelleskap med jevnaldrende fra Oppland. Musikalsk ledelse ved Ingrid Marie Haverstad, Eivind Dølerud, Susanne Engelmann og Ilona Szücs.

Aktivitetene finansieres med egne midler og egenandel fra deltakerne.

Aktiviteter i 2015.

Følgende er en oppsummering av aktiviteter Valdresstrykerne har deltatt på gjennom året.

Hemsingfestivalen

Valdresstrykerne ble invitert til å delta på Hemsingfestivalen, som vi setter stor pris på.

Denne gangen var Valdresstrykerne medvirkende i forestillingen "Eventyret om Mozart" med Minken Fosheim og Helene Byhring Fosheim. Andre medvirkende var Aksel Kolstad, Zemlinsky Quartet samt Eldbjørg og Ragnhild Hemsing selv. Konserten ble holdt i SMIA i Aurdal den 20. februar. Det ble spilt ”Blinke, blinke stjerne lill”, ”Papagenos klokkespill”, ”Eine Kleine Nachtmusik” av Mozart og Barnesymfonien, 1. sats av Mozart/Haydn.

Orkesterseminar for strykere den 14. og 15. mars

Valdresstrykerne inviterte til orkesterseminar for strykere den 14. og 15. mars på Fagernes. 14. mars var tema bueteknikk: Hva hører andre når du spiller? Hvordan er det å spille i forskjellige rom? Gjør du opptak av deg selv? Må du egentlig kunne stykket godt før du tør å spille ut? Det var også teori med quiz.

Søndag 15. mars ble gjennomført med repertoar for Landstrykerne.

Utflukt til Operaen

Lørdag 13. juni 2015 satte en forventningsfull gjeng barn og ungdommer fra Valdresstrykerne og deres foreldre (51 personer til sammen) seg på bussen fra Fagernes til hovedstaden. I siktet var Den Norske Operas ballettforestilling "Askepott" av Sergej Prokofjev.

For mange var det første besøket til praktbygget Operaen i Bjørvika, og i tillegg skulle Valdresstrykerne spille på operataket etter forestillingen. At det satt barn og ungdommer med samme T-skjorte med Valdresstrykernes logo på en hel rad, skapte positiv oppmerksomhet rundt reisefølget. Etter forestillingen reiste vi til Vigelandsparken og spiste pizza.

3

Dugnad for Sommersymfonien

Dugnad for Sommersymfonien utføres av oss. Dette består i rigging av utstyr til Sommersymfonien, vakter, anskaffelse av varer til kiosk og lunsj, rydding mellom periodene og opprydding etter Sommersymfonien. Det gjennomføres 4-500 timer frivilling arbeid for sommersymfonien.

Kiosksalg var nytt i 2015, dette ga 4000,- kr ekstra av kakesalg.

De aller fleste deltok i denne dugnaden, og innsatsen ga oss 50 000,-. Takk for all hjelp.

Mozartini experience 5-11. juli i Italia.

Montecorvino Rovella har tidligere arrangert ”Mozartini Festival, en musikkfestival for ungdom. I år tok de tråden opp igjen og inviterte blant annet ”Landstrykerne” til å delta på festivalen.

Tidligere år har Valdresstrykerne deltatt med flere musikere under ledelse av Eivind Dølerud.

I år reiste til sammen 14 av musikerne i ”Landstrykerne”. Dette er ungdommer fra Valdresstrykerne, Hadeland strykeorkester og Gudbrandsdalen.

Vi møtte unge strykere fra Italia og Spania til samspill og sosialt samvær. Orkestre som deltok var det lokale Mozartini Orchestra med 12 strykere og 7 blåsere og fra Barcelona Orcester Cemb med 15 ungdommer.

Festivalen foregikk i tiden søndag 5.- lørdag 11.juli. Vi reiste puljevis nedover og møttes til messe i den lokale kirken allerede den kvelden vi ankom.

Dette markerte starten på festivalen. Den ble også markert på verbalt vis, med taler av borgermesteren og av den lokale presten. Talene foregikk på italiensk, men vi oppfattet allikevel at vi ble ønsket behørig velkommen og at festivalen ble ansett som svært viktig for byen.

Senere under oppholdet fikk vi stadige påminnelser om dette, både av de lokale arrangørene og av lokalbefolkningen ellers. Det er et sterkt lokalt ønske om å bygge Mozartini Festival opp til å bli et betydningsfullt, årlig arrangement i Montecorvino Rovella.

45

Oppland strykeseminar på Otta, 18. – 20.09.15

En god del av våre deltakere var med på seminaret som ble arrangert på Otta kulturhus. Det var Sel, Lom, Vågå og Skjåk kulturskoler som har gått sammen om å arrangere høstens strykeseminar.

Opplegget var omtrent som før, med øving i tre ulike orkestre, tid til fri aktivitet og lek. Avslutningskonsert søndag ettermiddag.

Bli kjent fest i september

Vi inviterte til en ettermiddag med minikonsert, leker og informasjon for å hilse de nye orkestermedlemmene velkomne. Alle orkestrene spilte og det var energi- og bli kjent leker.

6

Festspela i Slidre

Søndag 22. november deltok Valdresstrykerne i forestillingen "Mozart med Tryllefløyten" i Vestre Slidre kulturhus. Forestillingen var en bearbeidet utgave av Mozarts opera, og var satt sammen av Marianne Hirsti og Terje Kvam. De sentrale rollene var besatt av solister fra Operahøgskolen og Barrat-Due Musikkinstitutt. Disse var både svært dyktige og hadde godt lag med barna. Foruten Valdresstrykerne deltok barnekor fra Vang og Vestre Slidre, og Valdresstrykerne hadde for anledningen utvidet besetningen med strykeforeldrene Julia Helgesen på fløyte, Odd Arne Erlandsen på trompet og Kyrsten Stalheim Rogn på klarinett. Jenny Dølerud på fløyte. Ved siden av det musikalske hadde Valdresstrykerne ansvar for matservering og rydding på søndag.

Seminar med julekonserter

Valdresstrykerne arrangerte seminar 4.-6. desember for Landstrykerne. Det ble arrangert flere konserter. Vi startet på Amfi Valdres og fortsatte på Fagernes Kjøpesenter den 5. desember. Kvelden ble avsluttet med middag før retur til Vaset. Søndag var det øvelser på Vaset før avslutning med konsert på Skarke den 6. desember.

Repertoar

Valdresstrykerne ork 3 repertoar 2015

Concertino for Strings / John Canvas

I am the doctor / Murray Gold Arr: Laena Grace

In Dreams Howard Shore

La Melancolie / Ole Bull Arr: Halvorsen

The Typerwriter / Leroy Anderson

Suite Quixote / Telemann

Bagatelle op. 47 nr. 5 / Antonin Dvorak arr Robert Sievin

Skyfall / Adele Adkins, Paul Epworth

The Red Shawl / Aslamazian

Symfoni nr .40 (Utdrag) / Mozart

Priest March /Tryllefløyten k 620 / Mozart / Arr. Marshall Fine

Klarinettkonsert (Utdrag) / Mozart

Det hev ei Rose Sprunge / Michael Preatorius

Marcia fra Carmen / Bizet / Arr. Woodhouse

The Christmas Song / Mel Torme and Robert Wells

Veni, Veni/ Arr Robert Longfield

We ned a little Christmas Jerry Herman

Et barn er født i Betlehem / Gammel melodi fra Valdres / Arr Eivind Dølerud

Sinfonia Veneziana / Antonio Salieri

Valdres Marsj / Johannes Hansen arr. Dølerud

Valdresstrykerne ork 2 repertoar 2015

Høsten av Vivaldi Arr:

Ragtime fiddles av Bruce Chase

Fiddle tunes nr 3 Merle Isaac

Låt fra Shetland

Yao Dance / Lui Tie-Shan, Mao Yuan

Cello Song M L Daniels

Das Klinget So Herlich / Mozart

Sov nu min prins / Berhard Flies

Oisis und Osiris/ Mozart

Vivaldi A-moll konsert for fiolin og orkester op.3 nr 6 (alle satsene)

 7

Til topps!