Søk

Valdresstrykerne hekla staalstrenger

Valdresstrykerne 3 varmer opp for Hekla Stålstrenga 29. oktober

Styrets sammensetning og aktivitet

Styret har i 2016 bestått av Kari Skrautvol – styremedlem, Hanne Winnem – styremedlem, Külle Trei Garvik – styremedlem, Julia Helgesen -kasserer , Ketil Rogn-Hamre – materialforvalter og Gudbrand Hegge - leder. Vararepresentanter er Maria Lill Garvik og Sigrid Andrine Garvik. Revisor er Hege Tronrud. Valgkomiteen har bestått av Liv Marit Enoksen og Külle Garvik. Det er gjennomført seks styremøter i 2016.

Medlemmer og dirigenter

Valdresstrykerne har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommune.

Vi har tre orkestre: Valdresstrykerne 1, 2 og 3. Navnene tilsvarer orkesterinndeling som benyttes på seminarer. I tillegg er Veslefrikk en samspillgruppe for nybegynnere i regi av kulturskolene. I Veslefrikk er det også med medlemmer fra Vang og Etnedal.

Det var 33 betalende medlemmer ved utgangen av 2016.

Dirigenter er Susanne Engelmann for Valdresstrykerne 1 og Eivind Dølerud for Valdresstrykerne 2 og 3. De har et felles ansvar for Veslefrikk.

Organisasjonstilhørighet og frivillighetsregisteret

UNOF (De Unges Orkesterforbund) gir oss fordeler med rimelig forsikring av instrument og lager, kompensasjon for merverdiavgift og ingen TONO-avgift. Medlemmer i UNOF er også godkjent som mottaker av gaver som giverne kan få skattefradrag for.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og fikk 2 554,13 fra grasrotandel. Vi oppfordrer alle til å påvirke tippere til å gi sin andel til oss.

Instrumenter

Instrumentene vi nå eier er; en kontrabass, seks celli, seks bratsjer og 11 fioliner. De som leier disse instrumentene betaler kr 250,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold og forbruksmateriell. Vi disponerer i tillegg fire kvalitetsfioliner utlånt av Gjensidige, alle disse er utleid.

I 2016 fikk vi tildelt 45 000,- av UNOF Instrumentfond for å kjøpe en fullstørrelse cello med bue. Valget falt på en kinesiskbygd cello fra Classic Violin Shop v/ Olav Glorvigen.

Økonomi og betraktning av utvikling

Drift ga for 2016 et overskudd på 16 524,40 mot budsjettert underskudd på 9 500,-. Ved utgangen av 2016 var egenkapital på 230 681,35 og gjeld på 18 308,- (utestående undervisning og avsatt regnskapshonorar som er glemt å inntektsføre i 2016).

Kostnadene for undervisning i 2016 er uforandret fra 2015 i forhold til økt uttak av timer fra kulturskolene. Vi vurderer uttak av timer også i 2017 i samarbeid med dirigenter. Styret mener nåværende tilbud er riktig i forhold til antall timer med øving hver uke.

Vestre Slidre kommune har, etter forespørsel fra styret, tilbudt bedre betingelser for kjøp av dirigenttjenester; dette betyr at vi betaler 75% av kostnadene. Dette er samme betingelser som voksne grupper i kommunen og er positivt for å sikre våre aktiviteter.

I forbindelse med for prosjekt 444, søkte vi søkte støtte hos Oppland fylkeskommune og fikk tildelt 32000,-.
Dette er etter prosjektregnskapet redusert til 24824,- (fordi støtte fra fylket ikke skal gi overskudd). Beløpet er ikke for 2016, forventes utbetalt i 2017 (rapport innsendt i desember). Arkiv referanse 201602407-27 i fylkeskommunes postliste.
Aktiviteter og prosjekt er beskrevet under “Landstrykerne”.

Vi ønsker å takke Oppland fylkeskommune for støtte til gjennomføring av forprosjektet.

I 2016 har vi gjennomført betalte konserter på kjøpesentrene på Fagernes og Leira.

Den negative økonomiske utviklingen fra 2015 er snudd til positiv utvikling i 2016. Vi ønsker en hovedsponsor og vil beholde dugnaden for Valdres Sommersymfoni, som er det viktigste bidraget inn til økonomien til Valdresstrykerne. Vi ønsker alle til å stille opp på den. Styret ønsker å beholde nåværende aktivitetsnivå.

Informasjon til deltakere og foresatte

valdresstrykerne.no har abonnement for nyhetsbrev og informasjon legges ut på sidene. Vi ber alle om å oppdatere sine e-post adresser.

Aktiviteter i 2016

Følgende er en oppsummering av aktiviteter Valdresstrykerne har deltatt på gjennom året.

20: februar: Hemsingfestivalen

Valdresstrykerne ble invitert til å delta på Hemsingfestivalen, som vi setter stor pris på. I år fikk Valdresstrykerne gi en konsert i forkanten av barneforestillingen «Vesleblakken» med Teater Innlandet.

Alle 3 orkestre og Veslefrikk fikk vist seg fram på en god og variert måte. Her kan vi nevne noen som spilte solo på denne konserten: Nils Åsmund Dokken, Linn Therese Helgesen. Landstrykerne fikk generalprøve før kveldens UKM.

23. april: Seminar

Valdresstrykerne inviterte til orkesterseminar for strykere den 23. april på Fagernes. Tema var teknikk, hørelære, teori, komponistportrett og spill med akkompagnatør. Det var en quiz, der både musikanter og enkelte foreldre var med. Seminaret ble avsluttet med konsert på Fagernes kjøpesenter. I tillegg til våre faste instruktører Susanne og Eivind hadde leide vi inn Bente Dølerud og Stian Alexander Olsen som akkompagnatører.

25. mai: Vårsprell i Vestre Slidre kulturskule

Valdresstrykerne deltok på vandrekonserten «Vårsprell» på Røn skule, i regi av Vestre Slidre kulturskule. Konserten foregikk på hele skolens område, ute og inne.

Vaarsprell i vestre slidre

På Vårsprell i Vestre Slidre

22. juni – 3. juli: Dugnad for Sommersymfonien

Dugnad for Sommersymfonien utføres av oss. Dette består i rigging av utstyr til Sommersymfonien, vakter, anskaffelse av varer til kiosk og lunsj, rydding mellom periodene og opprydding etter sommersymfonien. Det er loggført 525 timer, ikke alle har oppgitt tidsbruk; antatt innsats er 550-600 timer frivilling arbeid for sommersymfonien.

De aller fleste deltok i denne dugnaden, og innsatsen ga oss 60 000,-. Takk for all hjelp.

25. juni: Konsert under Valdres Sommersymfoni

Valdresstrykerne spilte konsert på Skiferplassen. På programmet stod blant annet Bach konsert i d-moll for to fioliner. Her var Guro Kleven Hagen solist sammen med vår egen Sindre Tronrud.

Skiferplassen med guro kleven hagen

Øving før konserten på Skiferplassen

12. september: Bli kjent-fest

Vi arrangerte en bli kjent-fest for nye og gamle medlemmer. Det foregikk i øvingslokalene våre på Nord-Aurdal kulturskole. På programmet stod mini-konsert, hinderløype, frukt/kake og en musikalsk overraskelse ved våre instruktører.

29. oktober: Konsert med Hekla Stålstrenga

Det populære bandet fra nord hadde konsert i Vestre Slidre kulturhus, og Valdresstrykerne var oppvarmingsband. Det var orkester 3 som deltok, og på programmet stod Ungarsk Rapsodi og Kast, sistnevnte med Sindre Tronrud som solist på hardingfele. Orkesteret gjorde en kjempejobb, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra et bortimot fullsatt kulturhus.

12. november: Åpning av lekebutikk på Amfi Valdres

Orkester 2 spilte ved åpningen av ny lekebutikk på Leira-senteret. De spilte dette reportoaret: Stone`s Rag, Ouverture til Te Deum, Flåklypa og Double Stomp Romp. Etterpå var det saft og kake.

23. november: Vandreforestilling på Fagernes

Arrangert av TILT Nord- Aurdal/ Panta Rei danseteater. Valdresstrykerne med orkester 3 stilte opp i festsalen i Kulturhuset og spilte Ungarsk Rapsodi av F. Liszt. Det var mange publikum som var innom og stemningen var god!

3. desember julekonsert Nord-Aurdal kulturskole

Orkester 1 og 2 deltok med «Come Follow», «Double Stomp Romp» og «Jingle Bells». De deltok også på et fellesnummer med «Flåklypa», sammen med gitar og slagverk.

4. desember: Tur til Operaen

Vi reiste til Den norske opera og ballett for å se Nøtteknekkeren. Vi tok Valdresekspressen til Oslo. De fleste medlemmene var med, og vi hadde en flott opplevelse!

14. desember: Julekonsert på Fagernes kjøpesenter

Orkester 1 og 2 avsluttet høst semesteret med julekonsert på Fagernes kjøpesenter. En fin gjeng som spiler bra også uten dirigent. Konserten ble avsluttet med en liten overraskelse fra Fagernes kjøpesenter.

15. desember: Konsert med Røyst (Øystre Slidre sanglag)

Orkester 3 deltok på denne konserten i Tingnes kirke. Temaet var «Klassiske perler for kor og strykere.» Det var et allsidig program til hyllest av julehøytiden. Operasanger Svein Erik Sagbråten dirigerte kor og orkester. Han fremførte også et par amerikanske julesanger akkompagnert av Valdresstrykerne, forøvrig under ledelse av sin dirigent Eivind Dølerud.

Maria Lill Garvik var solist på fiolin i "Schindlers Liste" av Williams.

Kantor Monica Korsli Solberg akkompagnerte enkelte verker på orgel bl.a Kyrie fra Petite Messe Solenelle av Gioachino Rossini.

18. desember: Konsert på Amfi Valdres

Orkester 3 gjennomførte en konsert på Amfi Valdres med et repertoar med fokus på julemusikk og -stemning. En uformell avslutning av semesteret.

Julemusikk amfi valdres

Julemusikk på Amfi Valdres

Landstrykerne

Valdresstrykerne deltar i Landstrykerne, et samarbeidsprosjekt for strykere i ungdomsskolen og oppover. Hensikten er musikalsk utvikling gjennom læringsfelleskap med jevnaldrende fra Oppland. Musikalsk ledelse ved Ingrid Marie Haverstad, Eivind Dølerud, Susanne Engelmann og Ilona Szücs. Aktivitetene finansieres med midler fra Oppland fylkeskommune og egenandel fra deltakerne.

Kari Skrautvol skriver dette om aktivitetene til landstrykerne i 2016:

I februar var vi med å spilte på Hemsingfestivalen, og samme helg deltok vi på UKM 2016. Denne helgen var det Susanne Engelmann som var dirigent. Vi deltok med Thea Tronsplass Aasgaard med sangen ``End of the night`` og orkesteret deltok med Skyfall alene. Håkon Haganæs var med å spilte på trommer. Vi gikk videre til fylkesfinalen på Hadeland sammen med Thea. Fylkesfinalen var i april og det foregikk på Hadeland videregående skole. Det var en bra helg med workshop, og små konserter selv om vi ikke kom videre til landsfinalen.

Landtrykerne med thea tronsplass aasgaard

Landstrykerne med Thea Tronsplass Aasgaard på UKM fylkesmønstring

I slutten av sommerferien fikk landstrykeren besøk av orkesteret CEMB fra Barcelona. Vi var sammen en uke og bodde på Brennabu leirskole, der vi spilte, hadde det sosialt, og ble kjent med hverandre. Dirigentene under denne samlingen var Xavier Jofre og Eivind Dølerud. I løpet av denne uken hadde vi fredag en liten konsert på Låven. Søndagen hadde vi en konsert på Valdres folkemuseum der det var et publikum på ca 50 stykker. På denne konserten ble det blant annet spilt noen sanger fra Barcelona, og sanger fra Norge, Sindre Tronrud var solist på hardingfele til sangen Kast, og Maria fra CEMB sang, Kristina Gyllensvärd sang også, Susanne Engelmann og Marta Rubiralta Casas var med å spilte cello. Her var det mye som måtte gjøres, vi lagde også all mat selv så vi hadde fått mye mat som var sponsa. De to siste dagene av denne uken hadde vi privat overnatting, det hørtes ut som at dette var veldig stas for de som kom fra Barcelona, og det var også hyggelig for de som hadde overnatting.

Landstrykerne cemb

Landstrykerne og CEMB på Valdres folkemuseum

Senere i høst var vi på Odnes en helg. Der var Ingrid Marie dirigent og vi hadde en liten hentekonsert for foreldrene søndag ettermiddag. Denne helgen var vi på Peder Ådnes kunstsenter, huset var stort med flere etasjer. I løpet av denne helgen var det flere kalde musikere som bodde i et hus som ikke var oppvarma før vi kom dit, men vi holdt ut, Gudbrand Hegge var så snill å kjøpte inn varmeovn til oss. Tusen takk

Prosjekt "4 countries, 4 melodies, 4 stories"

Et prosjekt for utveksling med orkestre fra fire land, Estland, Italia, Spania og Norge. Finansiering gjennom søknad til Aktiv ungdom men denne ble avslått. Endret til forprosjekt for å prøve ut konseptet, etablere administrativt samarbeid og sette rammer for ny søknad til Erasmus+/Aktiv ungdom i 2017. Mer om gjennomføring er beskrevet under “Landstrykerne”.

Våre ungdommer gjorde en strålende jobb med planlegging, sponsing og gjennomføring. Vi har lært mye om gjennomføring og verdien av mer detaljerte planer og fordeling av oppgaver.

Forprosjektet er finansiert av Oppland fylkeskommune. Oppsummert estimert verdi sponsing fra butikker og foresatte er 23 000,- . Eivind, Xavier, Susanne med flere deltok uten vederlag. Kostnadene på 28 223,23 ble finansiert med billettinntekter 3400,- og tilskudd fra Oppland fylkeskommune 24824,-.

Vi ønsker å takke alle deltakerne for god innsats, Xavier og Eivind for deres bidrag, foresatte for å stille opp og bidra aktivt på tur, konserter, grilling i Skrautvål med mere.

 

Repertoar

Orkester 3:

End of that Night- Thea Tronsplass Aasgård Arr.E Dølerud

Harry's Wonderous World - John Williams Arr: Douglas Wagner

Music from frozen _ Kristin Anderson- Lopez og Robert Lopez arr: Robert Longfield

Simple Symfoni- Frolicsome Finale-Benjamin Britten

The Hanging Tree- Suzanne Collins Arr Larry Moore

Våren av Antonio Vivaldi

Air De furies- Gluck

Bagatelle av Dvorak

Hungarian Rhapsody no.2 Franz List Arr Jamin Hoffmann

Bach konsert i d-moll for to fioiliner1 sats Vivace

Night on Bald Mountain av Modest Mussorgsky

Waltz nr 2 av Shostakowich

Orkester 1 og 2:

"Seglen står svälande"(Januar er en fin måned syns jeg) arr. Degerfors&Bogren

"Fiddles on fire" av Mark Williams

"Polokantahtia" trad.

"Fire elementer" av E. Skeie arr. Susanne Engelmann

"Alouette" trad.

"Valdresstrykerne er vi" (Put another nickel in)

"Polly Wolly Doodle" trad. arr. Elin Korneliussen

"Ouverture til Te Deum" av M.-A. Charpentier

"Come follow" av John Hilton

"Jingle bells" trad.

"Hei tomtegubber" trad.

"En stjerne skinner i natt" av Tore Aas/E. Skeie

"Away in a manger" trad.

"Stone`s Rag"

"Flåklypa" 

 

Til topps!