Søk

Styrets sammensetning og aktivitet

Styret har i 2018 bestått av Kari Skrautvol – styremedlem, Hanne Winnem – materialforvalter, Julia Helgesen – kasserer og regnskap, Katinka Roovers – styremedlem, Ragnhild Mobæk – styremedlem, Ketil Rogn-Hamre – nestleder og Gudbrand Hegge – leder. Vararepresentanter er Sigrid Andrine Garvik og Ingrid Winnem Tvedt. Revisor er Hege Tronrud. Valgkomiteen har bestått av Hanne Winnem og Külle Garvik. Det er gjennomført fire styremøter i 2018.

 

Medlemmer og dirigenter

Valdresstrykerne har medlemmer fra Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Nord-Aurdal kommune.

Gruppene er navngitt Valdresstrykerne 1, 2 & 3. Navnene tilsvarer orkesterinndeling som benyttes på seminarer, med de yngste i orkester 1. I tillegg er Veslefrikk en samspillgruppe for nybegynnere i regi av kulturskolene. Høstsemesteret har gruppene vært delt med gruppe i Slidre. Dette har vært en prøveordning som har gitt økt oppslutning i Slidre. Delingen blir vurdert for å sikre best mulig miljø for alle.

Det har vært 45 betalende medlemmer i 2018. Styret, dirigenter og valgkomite betaler ikke så det er totalt 55 medlemmer.

Dirigenter er Susanne Engelmann for Valdresstrykerne 1 og Eivind Dølerud for Valdresstrykerne 2 og 3. De har et felles ansvar for Veslefrikk.

Organisasjonstilhørighet og frivillighetsregisteret

Vi er medlemmer av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Forsikring av instrument og lager, kompensasjon for merverdiavgift, frifondmidler og medlemsregister hos UNOF.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og fikk 4 550,91 fra grasrotandel.

Instrumenter

Instrumentene vi nå eier er; en kontrabass, sju celli, seks bratsjer og 13 fioliner. De som leier disse instrumentene betaler kr 250,- pr semester i leie for å dekke vedlikehold og forbruksmateriell. Vi disponerer i tillegg fire kvalitetsfioliner utlånt av Gjensidige, alle disse er utleid.

I 2018 fikk vi tildelt kr. 14 700,- av UNOF Instrumentfond for å kjøpe en 16’’ bratsj m/ kasse og bue hos Hornaas Musikk AS i Oslo.

 

Økonomi og betraktning av utvikling

Drift ga for 2018 et overskudd på kr. 51 408,90 mot budsjettert underskudd på kr. 29 760,-. I tillegg er det utestående 30 000,- fra fylket for aktiviteter som er arrangert for Landstrykerne.

Ved utgangen av 2018 var egenkapital på kr. 354 355,26 og gjeld på kr. 15 265,- (regning for instrumentkjøp med forfall i januar).

Kostnadene for undervisning i 2018 er gått opp ubetydelig i forhold til økt uttak av timer fra kulturskolene. Styret mener nåværende tilbud er riktig i forhold til antall timer med undervisning hver uke.

Informasjon til deltakere og foresatte

På valdresstrykerne.no legges det ut informasjon om arrangement og fruktlister. Vi har tatt i bruk spond.com for å organisere Valdresstrykerne 3, dette er forenkler administrasjon og utsending av informasjon og vil bli innført for alle orkestre.

Landstrykerne

Landstrykerne er samarbeidsprosjekt for strykere i ungdomsskolen og oppover. Hensikten er musikalsk utvikling gjennom læringsfelleskap med jevnaldrende fra Oppland. Musikalsk ledelse ved Ingrid Marie Haverstad, Eivind Dølerud, Susanne Engelmann.

Det har vært fire samlinger i 2018. Aktivitetene finansieres med egne midler og egenandel fra deltakerne.

Landstrykerne ble formelt stiftet og med interimsstyre fra høsten 2018. Oppland fylkeskommune har støttet prosjektet siden 2013 og har signalisert at de ikke kan støtte prosjektet lengre. Miljøet har vokst de siste årene og organiseringen har vært et tillegg til ordinær orkesterdrift. For å sikre drift er det etablert egen organisasjon ut fra miljøene i Valdres, Hadeland, Gjøvik og Gudbrandsdalen.

 

Aktiviteter i 2018

Det har vært et aktivt år med flere seminar, konserter og sosiale samlinger. Her følger en oppsummering av aktiviteter Valdresstrykerne har deltatt i.

Besøk av Nord-Aurdal kommune, 3. januar

Nord-Aurdal kommune ønsket å markere 15 års jubileet og var innom med en gave. Det ble en liten konsert med kaffe og kaker.

Landstrykersamling på Fluberg, Granum gård, 26.-28. januar

Valdresstrykerne og Hadeland strykeorkester samarbeidet om et helgeseminar for Landstrykerne på Granum gård på Fluberg. Instruktør var Ingrid Marie Haverstad fra Hadeland strykeorkester, på øvingsprogrammet sto stykker fra Peer Gynt suiten med flere.

Musikkbading på Beitostølen helsesportsenter, 4. februar

1.png

En felles sosial samling for alle strykere i hele Valdres! Et stort orkester ble det, og alle øvde sammen fram til minikonsert. Verkene som ble framført var Jeg er ikke tyggis, Låt fra Shetland og Hopsa fra Målselv. Etter konserten var det bading, og dagen ble avsluttet med felles pizzamåltid.

 

Hemsingfestivalen, øving 23. februar og familekonsert 24. februar

Valdresstrykerne var invitert til å delta på familiekonsert på Hemsingfestivalen med en av verdens fremste tangospesialister; Per Arne Glorvigen med trio.

Orkester 3 øvde på fredag sammen med gjestemusikere fra Dextra Musica; Johannes Schantz på fiolin, Caroline Mæhlum på bratsj og Maria Conde Campos på cello.

Lørdag ble også orkester 1 og 2 med på øving, og alle orkestrene var med på familiekonserten i Frikar-Smia i Aurdal. Der ble det spilt både Tango og Vivaldi, og vi fikk høre fantastiske toner fra Per Arne Glorvigen på bandoneon, Bjarne Magnus Jensen på fiolin og Jon Åsnes på kontrabass.

2.png

Foto: Katinka Roovers

3.png

 

 

Konsert med Aslak Brimi på Valdres Folkemuseum, 7. mars

Aslak Brimi kvartet gjestet Valdres i regi av Hilme året rundt og Valdresstrykerne fikk være med på deler av konserten!

4.png

Fire nye arrangement ble lagd spesielt til Valdresstrykerne til denne konserten; Krokåtbekken og Fjellblomen, Ung vals og Vev.

 

Seminar på Hadeland på Brandbu barneskole i Gran, 3.-6. mai

Hadeland Strykeorkester inviterte til «Orientalsk-norsk samspill på Hadeland», med spennende innhold både musikk- og matmessig. Det var tre orkester, der orkester 3 ble gjennomført som en del av Landstryker-prosjektet. Eivind var leid inn som instruktør, i tillegg til fem andre fra kulturskoler i Gjøvik, Ringebu, Nordre Land og Hadeland.

Medfølgende foreldre kunne delta i tilbereding av herlig kurdisk mat til lørdagens festmiddag. Avslutningskonserten på søndag var i Grymyr kirke.

 

Valdreskappleiken 2018 i Slidre, 12. mai

Orkester 1, 2 og Veslefrikk spilte Ringlender og Hopsa sammen, og Orkester 3 spilte Vev av Aslak Brimi. Gledelig at mange av medlemmene våre stilte på solospill, og denne gangen flere av de yngste. Flott innsats fra Maud, Julie, Kristina, Silje Andrea, Olea, Tuva og Margarita!

Vårsprell på Valdres Folkemuseum, 31. mai

Vårsrprell arrangeres av Nord-Aurdal Kulturskole, og det ble i år som foregående år lagd minikonserter med ulike instrument/instrumentgrupper rundt omkring på museet. Orkester 1,2 og 3 bidro med innslag på uteamfiet. En fin konsertkveld!

Sommeravlsutning på Lo- og Rye grendehus, 13. juni

En sosial kveld for Valdresstrykerne og Veslefrikk m/søsken og foreldre med masse god mat (buffet, alle tok med litt hver), quiz og konsert på den nokså trange scena på grendehuset…

Valdres sommersymfoni, 20. juni til 2. juli

Flere medlemmer var med på sommersymfonien, og både strykere og foresatte var med på dugnadsarbeid i begge periodene. Dugnaden besto i opprigg og nedrigg til konserter, billettsalg, vakthold under konserter, innkjøp til- og salg fra kiosk, kjøpe inn og sette fram mat til instruktører, rydde lokaler mellom perioder, og rydding/vasking etter endt festival. Til sammen la vi ned 600-650 timer dugnadsarbeid, og det ga en inntekt på 60000 kr. Tusen takk for innsatsen alle sammen!

Landstrykerseminar på Sygard Listad i Sør-Fron, 2.-5. august

5.pngFire medlemmer i Orkester 3 reiste på Landstrykerseminar, der Susanne var instruktør. På repertoaret sto blant annet deler av Peer Gynt-suiten, i tillegg til litt Metallica. Innimellom øvingene til konsert på Gålåseter ble det også tid til å se generalprøven til Peer Gynt-spelet, tur til badeland og grilling.

 

Oppland kulturskoleråd sitt strykeseminar 21.-23. september

Som tidligere år var seminaret lagt til Røyslimoen skole på Lillehammer, med øving i tre orkestre. Vi hadde flest deltakere i orkester 1 og 2 denne gangen. Eivind instruerte de eldste. Spennende med overnatting, god tid til å bli kjent med andre, og fine aktiviteter som natursti rundt skola og sjokoladekappleik. Avslutningskonserten var i Lillehammer kulturhus, et staselig lokale med historisk sus.

Bli-kjent-fest, 20. oktober på NABS

En samling for alle strykere med foreldre med felles øving fram til minikonsert, informasjon/opplæring til foreldrene om Valdresstrykerne, musikk-qiuz, og servering av pizza og kaker. Orkester 1 og 2 fikk gå hjem etter konserten, mens orkester 3 fortsatte øvingen utover ettermiddagen. Det ble mange bass-spillopper i løpet av dagen, for vi hadde fått med kontrabassist Erlend Skei som instruktør for bass-rekruttene.

6.png

 Foto: Julia Helgesen

Halloween-framsyning v/Vestre Slidre Kulturskule, 30. oktober

Valdresstrykerne ble invitert med til Halloween-konsert i Vestre Slidre. Orkestrene spilte både alene og sammen med Vestre Slidre skulekorps. Her ble mange skumle toner fra "Skrekkfilm" og "Dovregubbens hall" (framført av de eldste) og "Gridlock" (de yngste), før alle sammen spilte starten av "Also sprach Zarathustra". 

7.png

Foto: Julia Helgesen

Jubileumsfeiring for Hadeland strykeorkester m/seminar og konsert, 16.-18. november

Hadeland strykeorkester inviterte Landstrykerne og Valdresstrykerne (Orkester 3) med på sitt 10-års jubileum. Samtidig med øving til jubileumskonserten var det samling og seminar med Landstrykerne. Konserten var i Tingelstad kirke, etterfulgt av festmiddag på kommunehuset.

Adventskonsert i Aurdal kirke, 12. desember

Valdresstrykerne 1-3 og Strandefjorden salongorkester hadde felles juleavslutning i Aurdal kirke. Valdresstrykerne spilte julerepertoar, og salongorkesteret annen flott musikk med vokalinnslag. Utdeling av julegodteposer til alle.

Repertoar orkester 3

Til Hemsingfestivalen - konsert med Per Arne Glorvigen trio.

Konsert for fiolin og orkester nr.3 op.3, 1 sats / Antonio Vivaldi Solist: Maud Erlandsen

Konsert for 2 celli rv. 531/

Antonio Vivaldi / Solister Frida Rogn og Iselin Tronrud

Invierno Porteno / Astor Piazzolla arr: Leonid Desyantnikov

Libertango/ Astor Piazzolla

Til Landstrykersamling 26 -29 Januar

Higlights from Peer Gynt / Edvard Grieg arr: Jamin Hoffmann

Nothing Else Matters / James Hetfield and Lars Ulrich arr: Katryn Griesinger

Rolling in the Deep / Adele Atkins and Paul Epworth arr: Larry More

Til konsert med Bjørn Kåre Odde Trio 7 mars

Kast / Sturla Eide Solist: Sindre Tronrud

Bygdeviser av Sparre Olsen Solist: Ingrid Fuchen Røyne

Ung Vals/ Asla O Brimi arr: Bjørn Kåre Odde

Vev/ Aslak Brimi arr: Hans Kennemark og Bjørn Kåre Odde

Til Hadeland strykeorkester jubileum og til julekonsert

Abdelazer suite Purcell

Mitt hjerte alltid vanker arr: Trond kverno

Red ritmico / Kirt Mosier

Serenade for strykere 4 sats / Tchaikowsky arr: E Borgo

Holberg Suite , Gavotte og Musette / Edvard Grieg

Hello By Adele / Arr Atkins Kirstin

Repertoar orkester 1 og 2

Rumpus / Tomas Gregory fra Vamoosh nr.1,5, arr. SME

Låt fra Shetland / trad.

Hopsa fra Målselv / trad.

Adios muchachos /Julio Cesar Sanders, arr. SME

Los Mareados / Juan Carlos Cobián arr. PAG

Høsten / A. Vivaldi, arr.

Adagio fra 9.symfoni/ Dvorak, arr.

Despacito / L. Fonsi arr. 2cellos

Mazurka etter Ulrik i Jensestogun / trad.

Artinatrinn / Kaare D. Husby

Ringlender frå Telemark etter Ånon Egeland / trad.

Also sprach Zarathustra / R. Strauss arr. Odd Arne Erlandsen

Circle madness / Tomas Gregory fra Vamoosh 1

Gridlock / Tomas Gregory fra Vamoosh 2

Pick`n`Mix / Tomas Gregory fra Vamoosh 2

John Ryan`s polka /trad.

Iri knappoli/ trad.

Big Dipper / Tomas Gregory fra Vamoosh 2

Smooth operator / Tomas Gregory fra Vamoosh 2

Tenn lys / Eyvind Skeie og Sigvald Tveit

Bjelleklang / trad.

Jul i svingen / Odd Nordstoga

Her kommer dine arme små / trad.

Barocca / Shirl Jae Atwell

Jazin aboat Suite / Pamela Wegewood

Rondo Spirituoso / Sheila Nelson

Bot dalem / Balen Sabir

Ringlender fra Telemark

Italy?

Babutcha Tanz / Andrea Holzer Rohmberg

Sonjas sang til julestjernen / Egil Monn Iversen

Til topps!